I M I T A C I J E     A L E K S A N D R A   P A N I Ć A
   
  
   Istorija mušičarenja
   
   
Tekstovi

   Reke

   Mušičarska entomologija

   Znakovi na vodi

   Imitacije

   Mušičarske radionice

   Prodaja
 
   O nama
 
   Linkovi
 
   Home
 

 

IMITACIJE: Jednodnevki  Tularaša   Kamenjarki   Riba  Kopnenih insekata   Ostalih organizama

                        Imitacije Gorana Grubića                  Imitacije Aleksandra Panića


      

         Gotovo je nemoguće, nakon par vekova intenzivnog razvoja mušičarenja, tridesetak godina ličnog iskustva i uticaja većeg broja pročitanih mušičarskih naslova, osmisliti imitaciju koja će u potpunosti biti originalna. Vezivanje samo radi vezivanja obično dovodi do stvaranja vezački komplikovanijih imitacija čija će funkcija biti najmanje ribolovačka. Do potrebe stvaranja uslovno novih imitacija obično dolazi zbog želje za konstrukcionim promenama uslovljenim nedostatkom odredjenog materijala, redje zbog nemanja adekvatne zamene za neku od faza razvoja insekata a veoma često prilikom eksperimentisanja sa različitim materijalima i tehnikama vezivanja. Ova strana vam nudi pregled dela imitacija Aleksandra Panića koje su nastale baš iz napred navedenih razloga pa je i u njihovim imenima prepoznatljiv uzor iz sveta insekata ili ideja imitacije po kojima su rađene. Osnovni principi u njihovom stvaranju su jednostavnost u vezivanju, čvrstina i unuverzalnost dok je kod odredjenog broja imitacija očigledna želja za imitiranjem užeg broja vrsta insekata. Može se reći da se ove imitacije kreću u zoni umerenog  impresionizma a nešto oštrije konture imitacije delo su Aleksandrovog komercijalnog opredeljenja koji je dobar deo vezačkog staža usmerio ka vezivanju konvencionalnih modela veštačkih mušica. Koliko takvo opredeljenje može sputati maštu toliko na drugoj strani imitacije dobijaju mikronski tačne proporcije i vanredan kvalitet.

   

       Zelena Hidro lutka (Green Hydro Pupa) je imitacija nastala iz potrebe imitiranja veoma brojne porodice tularaša koji u maju i junu znaju činiti ogroman deo pastrmkine hrane kako u larvenom, tako i u fazi lutaka i zrelih insekata. Osim zelene postoje i dve varijacije sa žutim i tamnomaslinastim telom.
Udica : model za lutke ili račiće # 14-10, otežan olovom
Telo : zeleni konac, markerom obojena ledja i trbuh i osnovni konac kao materijal za porebravanje
Noge : smedje leđno pero jarebice
Grudi : crna dlaka, sintetički dabing ili isperci marabu pera

       Zečje uvo-lutka tularaša ( Hare's Ear Caddis Pupa ) imitira krupne lutke ranih prolećnih sivih tularaša (Hydropsyshe sp.) Vanredno je čvrsta zbog načina vezivanja i upotrebljenog materijala. Napadi na nju su veoma snažni jer se prirodne lutke koje imitira izležu izuzetno brzo te u takvim uslovima riba ima malo vremena za popravne manevre.
Udica : model za lutke i račiće # 12-10, otežan
Telo i grudi : dabirana zečja dlaka
Rebra : duža čekinja divljeg vepra
Noge : grudno pero jarebice

    Crveno porebreni Fazanov rep (Red Ribbed Pheasant Tail) je po svom izgledu očigledno imitacija srednje velikih nimfi Ecdyonurus jednodnevki koja svoje trenutke ima početkom leta a sa smanjenjem veličine koršćene udice i tokom najtoplijeg dela godine, pogotovo duboko potopljena u bržim delovima reke. Ovde se radi o maloj izmeni svetski poznate nimfe, čuvenom modelu Fazanovog repa Al Troth-a dodat je crveni flos na mestu rebara tako da je dobijen atraktivan i lovan model sa značajno  skraćenim periodom korišćenja.
Udica : model za nimfe 1x dugog vrata, otežan # 14-10
Rep, telo i krilni pupoljci : isperci fazanovog repnog pera
Rebra : upredena nit jarko crvenog flosa
Grudi :  isperci paunovog repnog pera

      Polistiren emerdžer Zečje uvo (Suspender Hare's Ear Emerger) je opšta imitacija emerdžera jednodnevki sa izuzetnim položajem na vodi i garantovanom plovnošću bez obzira na ugrize i ulovljene ribe. Poseban kvalitet je pored čvrstine i odlična vidljivost čak i na krajnjim granicama dometa mušičarskog pribora.
Udica : model sa prirodno zakrivljenim vratom # 16-10
Rep : desetak dlaka (osje) iz zečje maske
Telo i grudi : upredena zečja dlaka
Rebra : bakarna žica
Noge : grudno pero divljeg plovana
Ponton : kuglica polistirena (stiropor) obuhvaćena najlon mrežicom (najlon čarape) i vezana pre svih elemenata
      Emerdžer Zečje uvo (Hare's Ear Emerger) je jednostavna imitacija nastala kao opšta imitacija manjih emerdžera jednodnevki. Nema jednodnevke maslinaste ili smedje boje u vreme čijeg rojenja ova imitacija neće dati rezultate. Odlična je kao test imitacija za trenutke kada ne znate koji od mogućih emerdžera je trenutno aktuelan.
Udica : model za plivajuće mušice # 16-10
Rep i izbojci krila : osje zečje dlake (izbojci razdvojeni)
Telo i grudi : upredena zečja dlaka
Rebra : bakarna žica
      Crveni emerdžer Zečja stopa (Hareshoe Emerger Red) je samo jedna u nizu imitacija za čiju smo odličnu plovnost koristili dlaku sa šapa divljeg zeca. Struktura tog materijala je takva da se njegova plovnost može slobodno porediti sa plutom ili balzom. Telo od crvenog šimerfleksa u kombinaciji sa perom jarebice i visećim položajem na površini daju sjajne rezultate u smiraj dana sredinom leta.
Udica : model za plivajuće mušice 2x dugog tela #16-10
Rep i noge : lećno pero jarebice
Telo : namotana traka crvenog šimerfleksa
Grudi : smeđi dabing
Krila : čuperak dlake sa šapa divljeg zeca
        CDC Danica emerdžer (CDC Shadow Danica) nastao iz potrebe imitiranja mirno plovećih velikih jednodnevki odmah nakon izleganja iz košuljice nimfe. Pastrmka insekte u ovoj fazi i njihove imitacije uzima ležerno  pa je lov njima veoma produktivan i  elegantan.
Za pravilan položaj, odličnu plovnost i siluetu korišćena su lojna pera vezana na način koji je u svetskim razmerama ustanovio na nizu genijalnih imitacija naš pokojni kolega i prijatelj, Andrija Urban.
Udica : model za plivajće mušice 2x dug, # 12-10
Rep : nekoliko isperaka fazanovog pera ili jača jelenska dlaka
Telo : dabing svetle boje palmerovan grizli perom i porebren srebrnom žicom
Krila : dva velika lojna pera domaće guske
         CDC Spent jednodnevka (CDC Spent Maufly) imitira uginule jednodnevke nakon čina polaganja jaja. Relativno retka masovna pojava uginulih jediniki ne čini ovu imitaciju preko potrebnom ali u nekim situacijama može doći do koncentracije zrelih ženki na vodi pa onda nije zgoreg posedovati ovu ili neku sličnu veštačku mušicu.
Udica : model za plivajuće mušice 2x dug, # 12 - 10
Rep :  fazanovi isperci ili par jelenskih dlaka
Telo : prozirni poloipropilen namotan u formu tankog tela
Rebra : dve niti crne konjske dlake
Grudi : zečja dlaka
Krila : lojna pera divljeg plovana
           Maslar (Maslar Fly) je imitacija najvećih insekata našeg podneblja, velikih kamenjarki. Njen a upotreba ograničava se na trenutke kada sigurno identifikujete hranjenje ribe baš velikim kamenjarkama kad dobro može poslužiti i na površini ali i kada je vodene struje, kao i prave kamenjarke, povuku ispod površine. Krajem leta, u vreme masovnije pojave skakavaca, može dobro poslužiti kao njihova plivajuća imitacija.
Udica : model za plivajuće mušice 3x dug, # 12 - 8
Rep : par crnih konjskih dlaka
Telo : narandžasta ili žuto bojena dlaka jelena ili srne madlerski vezana i palmerovana smeđim perom petla
Krila : wonderving (sizif) materijal  isečen u oblik para krila
Grudi : smeđi dabing a preko namotana dva pera petla
Pokriv grudi : smedja dlaka jelena u dva segmenta
         Smeđi svetlucavi mrav (Brown Sparkle Ant) je imitacija mravljih ženki koje pod sopstvenom težinom ili oborene atmosferskim uslovima padaju po vodi i bivaju pastrmkina hrana krajem leta i početkom jeseni. Na već poznatu konstrukciju sa pokrivom tela od jelenske dlake dodata su svetlucava krila u grudnom delu čime je povećan momenat realizma i dodato svetlucanje, vrlo bitno kod ovakve vrste imitacija mrava. Ostale boje u kojima se može izrađivati su crna i boja cimeta.
Udica : model za plivajuće mušice 2x dug, # 18-12
Telo : smeđi dabing
Pokriv abdomena i grudi : smeđa dlaka jelena
Krila : dvadesetak niti čistog polipropilena
       Policelon popac (Policelon Cricket) je namenjen letu i jeseni i pecanju klena na velikim vodama (prirodna i akumulaciona jezera).  Odlična imitacija kada se riba hrani krupnim kopnenim insektima u blizini obale. Može se vrlo dobro iskoristiti i kada pastrmka tokom leta sakuplja tvrdokrilce sa vodene površine.
Udica : model za plivajuće mušice 1x dug, # 14-8
Telo i pokriv grudi : traka čvrstog crnog policelona
Noge : crne gumene niti sa čvorovima kao imitacijom zglobova
Krila : isečak crnog pera prepariranog lepkom
Grudi : dabirana crna dlaka
        Madler - divlja mačka (Wildcat Muddler)  je varijacija čuvenog strimera Muddler Minnow. Pero ćurana zamenjeno je leđnom dlakom divlje mačke. Vezana na ovaj način, imitacija dobija veću pokretljivost u vodi dok spektar korišćenih boja ostaje gotovo identičan. Značajno se povećava i čvrstina imitacije jer prilikom napada ribe, dlaka u odnosu na pero ćurana gotovo da i ne trpi oštećenja.
Udica : model ta strimere 3x dugog vrata, # 2 - 12
Rep i krila : dlaka sa leđa divlje mačke
Telo : zlatna lameta porebrena zlatnom žicom
Noge i glava : madlerski vezana dlaka jelena ili srne, ošišana u oblik velike glave i snop nogu iza nje
          Prizmatik Madler (Prizmatic Muddler) je Wildcat Muddler sa dodatkom tela od prizmatik folije već upotrebljavane na imitaciji Veliko žuto oko Andrije Urbana. Kombinacija živosti mačije dlake i svetlucavosti folije zaslužuje posebno predstavljanje jer je odličan izbor za deo sezone kada se pastrmke hrane ribljom mlađi i peševima.
Udica : model za strimere 3x duži, # 6 - 10
Rep i krila : dlaka divlje mačke
Telo : prizmatik folija isečena u oblik i vezana slično velikom krilu tularaša
Noge i glava : madlerski vezana dlaka jelena ili srne, ošišana u oblik velike glave i snop nogu iza nje
                            

                       .. više imitacija Aleksandra Panića možete videti i na sledećoj adresi       

      http://www.flytierspage.com/apanic/apanic.htm                   

            Sve imitacije nalaze se u prodajnom programu mušičarske radionice PANICFLY