M U Š I Č A R S K A   R A D I O N I C A   P I R O T  2003
   
  
   Istorija mušičarenja
   
   
Tekstovi

   Reke

   Mušičarska
   entomologija

   Znakovi na vodi

   Imitacije

   Mušičarske radionice

   Prodaja
 
   O nama
 
   Linkovi
 
   Home
 
 

          

                              Mušičarska radionica Pirot 2003       Mušičarska radionica Beograd 2006  

                   Mala škola ribolova - maj 2006.        Mušičarska radionica Beograd 2007.  

                  Mušičarska radionica Niš - decembar 2006.

 

     Prateći događanja u modernom mušičarenju i očiglednu potrebu da se, mimo knjiga i časopisa, najširi sloj mušičarskih konzumenata upozna sa osnovama entomologije, prepoznavanjem situacija na vodi, vezivanjem sopstvenih imitacija i njihovim korišćenjem, rodila se ideja o održavanju mušičarskih radionica u svim sredinama koje za to pokažu interesovanje. Kao centar jedne od najznačajnijih salmonidnih a samim tim i mušičarskih oblasti, Pirot je bio odlično polazište za proveru same zamisli i interesovanja. Ciljna grupa prve  radionice bili su mušičarski početnici ali je ona bila otvorena i za  sve zainteresovane. Kako je konačno iskustvo pokazalo, način obrade tema i njihova aktuelnost privukli su i one koji se tek upoznaju sa tajnama mušičarenja kao i kolege koji u njemu uživaju i više od dve decenije.

            Radionica je bila zamišljena kao celina koja je trebala da se odvija na dva polja, mešavina tribine i predavanja i kao praktičan projekat koji bi svoje finale imao na vodi uz obradu svega onoga što je prethodno prezentovano. Nažalost, visoki vodostaji i nestabilni vremenski uticaji početka meseca maja nisu dozvolili izlazak na vodu pa je glavni događaj radionice bio teoretski.  Radionica je bila gost OSR ''Pastrmka'' iz Pirota pa je održana u prostorijama ribolovačkog udruženja i prisustvo dvadesetak zainteresovanih Piroćanaca.

 

                  

              Glavna tema radionice bila je upoznavanje insekata i njihovo povezivanje sa imitacijama uz objašnjenje njihovog korišćenja. Kraći istorijski uvod poslužio je za još jedno potenciranje važnosti poznavanja mušičarske tradicije i posedovanja svesti o tome. Najinteresantniji deo radionice obuhvatio je najvažnije redove isekata i ostalih organizama koji predstavljaju riblju hranu a moguće je mušičarski ih imitirati. Sa preko 150 slajdova insekata, imitacija i delova opreme prezentovanih modernom kompjuterskom  i video tehnikom, tribina je u potpunosti ispunila očekivanja o pažljivom i aktivnom učešću svih prisutnih. Sam finale radionice izazvao je i najveće interesovanje jer se pristupilo praktičnom vezivanju desetak karakterističnih imitacija koje su prikazale i različite tipove imitacija i različit stepen složenosti vezivanja. Radionica čije je trajanje planirano na par sati produžila je svoje trajanje na preko četri sata rada uz nesmanjenu pažnju svih prisutnih.  Sa sigurnošću možemo reći da je ovakav vid komunikacije sa zainteresovanim polaznicima ispunio, pa čak i nadmašio očekivanja i da je siguran pokazatelj visokog stepena spremnosti ribolovaca da do neophodnih saznanja dođu i na ovaj način. Mušičarske radionice nastavile su se nastupom na renomiranom naučnom skupu u Beogradu a najavljuju svoj boravak i u svim zainteresovanim sredinama našeg govornog područja.

 

        Sa strana ovog sajta posvećenih mušičarskim radionicama autori pozivaju sve zainteresovane pojedince i ribolovačka udruženja da u svojim sredinama organizuju slične manifestacije. Osoba za kontakt je Aleksandar Panić a brojevi telefona i e-mail adresa koji su vam u tu svrhu na raspolaganju su (00 381) 10 342392 ;  (00 381) 63 7211009 i panicfly@yahoo.com .