M U S I Č A R S K A   R A D I O N I C A    B E O G R A D   2005.
   
  
   Istorija mušičarenja
   
   
Tekstovi

   Reke

   Mušičarska
   entomologija

   Znakovi na vodi

   Imitacije

   Mušičarske radionice

   Prodaja
 
   O nama
 
   Linkovi
 
   Home
 
 
          

                 Mušičarska radionica Pirot 2003       Mušičarska radionica Beograd 2006  

                 Mala škola ribolova - maj 2006.        Mušičarska radionica Beograd 2007.  

                 Mušičarska radionica Niš - decembar 2006.

                    Nastavljajući seriju mušičarskih radionica, nakon pirotske radionice u maju 2003. godine,  poziv za gostovanje stigao je iz Beograda gde je na Poljoprivrednom fakultetu pod pokroviteljstvom kraljevine Norveške odžavan naučni skup posvećen ribarstvu. Po prvi put su osim tema vezanih za naučna dostignuća u oblasti privrednog ribarstva podjednako pažljivo obrađivana i pitanja sportskog ili rekreativnog ribolova. Radionica je za temu imala samo vezivanje imitacija jer je sastav publike iziskivao aktivnu i interesantnu temu a vremenski prostor izmedju koraka u postupku vezivanja dozvoljavao je malo širine za entomološke i istorijske detalje vezane za mušičarenje.

    

    

           Iako, bar do sada, gostovanje mušičarske radionice na jednom naučnom skupu nije bilo uobičajeno, iskustvo pokazuje da čak i pred par stotina ljudi od kojih su mnogi tek informativno bili upućeni u to šta je mušičarenje, konačan efekat može biti više nego dobar. Veština vezivanja i objašnjenja koja su pratila postupak držala su pažnju publike a konačni rezultati kod svake imitacije bili su propraćeni spontanim aplauzima. Kako je vreme trajanja ove radionice bilo ograničeno na uobičajeno trajanje ostalih referata to se i ovde kontakt autora i publike nastavio i nakon same radionice kroz neformalne razgovore i druženje.

           Sa strana ovog sajta posvećenih mušičarskim radionicama autori pozivaju sve zainteresovane pojedince i ribolovačka udruženja da u svojim sredinama organizuju slične manifestacije. Osoba za kontakt je Aleksandar Panić a brojevi telefona i e-mail adresa koji su vam u tu svrhu na raspolaganju su (99 381) 10 342392 ;  (99 381) 63 7211009 i panicfly@yahoo.com .