G O R A N   G R U B I Ć      I      A L E K S A N D A R   P A N I Ć
   
  
   Istorija mušičarenja
   
   
Tekstovi

   Reke

   Mušičarska   
 
   O nama
 
   Linkovi
 
   Home
 

 

 


            Mušičarski tandem prof. dr Goran Grubić i Aleksandar Panić počeo je sa saradnjom i druženjem pre desetak godina kada je obostrano interesovanje za tragove prastarog načina mušičarenja na Balkanu, dovelo do prvih susreta, razmene mišljenja  i otkrivanja  mnogih zajedničkih gledišta na problematiku vezivanja, lova i popularizacije ove ribolovačke veštine. Već nakon prvih zajedničkih boravaka u prirodi bilo je evidentno da će dotadašnja individualna sradnja sa ribolovačkim časopisima i ostalim medijima, ići kvalitetnije i lakše ukoliko se naučno iskustvo i sistematičnost profesora Grubića kombinuje sa bliskošću prirodi, ribolovačkom veštinom  i zanatskom rutinom fotografisanja i vezivanja imitacija obojice autora. Kao deo tandema kome bukvalno u dvorištu protiču tri divne pastrmske vode Aleksandar Panić je preuzeo zadatke rada na terenu kada ostale obeveze nisu dozvoljavale zajednička istraživanja. Rezultat saradnje je više desetina zajedničkih tekstova tematski podeljenih u nekoliko celina kao i izdavanje knjige Znakovi na vodi. Saradnja sa nekoliko najvećih ribolovačkih časopisa Balkana kao i priprema drugog izdanja Znakova dovoljno govore o kvalitetu ove saradnje a sajt koji ste trenutno posetili još jedan je primer modernog pristupa informisanju.
             Osnovno opredeljenje dvojice autora, pored skromnog komercijalnog segmenta, jeste edukativno delovanje na generacije mladih mušičara koji će kroz nekoliko godina biti nosioci još veće ekspanzije ove vrste ribolova. U tom smislu, najveći kacenat svih napora koje već godinama ulažu, stavljen je na organizaciju skupova na kojima bi se mladim ljudima predstavili osnovni entomološki i tehnički detalji kao i etički i ekološki principi na kojima je mušičarenje bazirano.
            Prof. dr Goran Grubić je rodjen 1956. godine u Beogradu , gde je završio visoko obrazovanje i stekao zvanje doktora nauka.
   Nakon postdiplomskih studija nastavlja rad na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu gde je trenutno rukovodilac katedre za fiziologiju i ishranu životinja. Oženjen je suprugom Olgom i otac je dvojice sinova, Jovana i Đorđa. Ribolovom se bavi od najranijeg detinjstva a mušičarenje je upoznao i zavoleo na najboljim jugoslovenskim salmonidnim rekama početkom sedamdesetih  godina. Kontakt adresa Gorana Grubića je gorangrubic@yahoo.com.

                                                                                                    Pastrmka sa Gradca

                                                

          Lipljan sa Ribnika

                                               Pastrmka iz Visočice                 

      

 

                 Aleksandar Panić je rodjen  u Pirotu 1962. godine gde je završio srednje obrazovanje i gde trenutno radi u Komercijalnoj službi Zdravstvenog centra Pirot. Dugogodišnji je aktivan sportista koji je zamenu bavljenja sportom i  nastavak aktivnosti pronašao u lovu, ribolovu i drugim vidovima aktivnog boravka u prirodi. Oženjen je suprugom Danielom i otac je ćerke Aleksandre i sina Stojana koji od najranijeg detinjstva aktivno prati sva mušičarska i ostala "outdoor" dešavanja. Porodica Panić niz godina sa uspehom vodi mušičarsku radionicu PANICFLY.

                                                                                       Pastrmka iz Jerme