I M I T A C I J E     T U L A R A Š A
   
  
   Istorija mušičarenja
   
   
Tekstovi

   Reke

   Mušičarska entomologija

   Znakovi na vodi

   Imitacije

   Mušičarske radionice

   Prodaja
 
   O nama
 
   Linkovi
 
   Home
 

 

IMITACIJE: Jednodnevki  Tularaša   Kamenjarki   Riba  Kopnenih insekata   Ostalih organizama

                        Imitacije Gorana Grubića                  Imitacije Aleksandra Panića


                Najveća, najznačajnija, najraširenija i mušičarski najvažnija  grupa akvatičnih insekata jesu tularaši. Svoje ime dobili su zahvaljujući kućici ili tuljcu u kojoj dobar deo vrsta provodi svoju larvenu fazu razvoja. Drugi čest naziv je krznokrilci a on opisuje izgled krila zrelih jedinki koja su pokrivena sitnim dlačicama pa se stiče utisak mekoće i dlakavosti. Ova grupa insekata nastanjuje sve vrste slatkih voda od najmanjih do najvećih nadmorskih visina a prostor Balkana i Evrope pokriva preko trista do sada identifikovanih vrsta. Sigurno je da ovakva brojnost i raznolikost vrsta kombinovana sa ogromnom masom jedinki svake vrste predstavlja najznačajniji izvor hrane za sve grabljive organizme reka i jezera gde su pestrmke visoko u piramidi ishrane. Shvatiši odavno značaj imitiranja ovih insekata i svih njihovih razvojnih faza mušičari su tokom vekova bavljenja ribolovom izradili i zabeležili pravo mnoštvo imitacija. Na strani koja sledi dajemo predlog onih imitacija koje imaju najširi spektar delovanja i čijom smo upotrebom i sami bili veoma zadovoljni. Kako kod tularaša tako i kod ostalih grupa imitacija izbor imitacija treba shvatiti samo kao predlog za korišćenje jednostavnih i efikasnih veštačkih mušica. U mnoštvu danas poznatih imitacija svaki mušičar može pronaći svoje favorite i kroz saznanja koja na tom putu bude sakupio bolje shvati samu suštinu mušičarenja a time poboljšati i svoje vidjenje prirode i spoznaje našeg prvog mesta u njoj.

   

          Kućica tularaša (Cased Caddis) je američka imitacija larvi velikih jesenjih tularaša. Njena jednostavnost i univerzalnost omogućavaju korišćenje na svim meridijanima gde ima velikih larvi od maja do oktobra.
Udica : model za nimfe 2 x dužeg vrata # 8 - 12
Telo : paunovi isperci porebreni veoma kratko ošišanim smeđim perom
Grudi : krem, žut ili svetlo zelen sintetički dabing
Glava : crna dlaka ili sintetički dabing         
                     

          Larva tularaša ( Cased Caddis Larva - Gary La Fontaine) je poznata imitacija Garija LaFontejna koji je veći deo života posvetio detaljnom izučavanju tularaša. Kao i kod ostalih i nju krasi čvrstina, efikasnost i jednostavna izrada.
Udica : model za plivajuće imitacije doteran do oblika da prednja trećina vrata odstupa od njegove ose za 15 - 20 stepeni, # 8 - 14
Telo : više fazanovih ili jarebičjih pera vezanih i ošišanih u oblik kućice tularaša
Grudi : sintetički dabing svetle boje
Noge : isperci leđnog pera jarebice

       Graditelj mreže (Net Builder - Randall Kaufmann) je imitacija vrsta tularaša čije larve prave samo provizorni zaklon od sitnih kamenčića i tanane mrežice u koje love manje organizme. Pri pojačavanju vodostaja bez velikog mućenja često bivaju odnešene i tada su lak plen pastrmki.
Udica : model za lutke i gamaruse, # 8 - 12
Rep : nekoliko isperaka paunovog repnog pera
Telo : zeleni sintetički dabing porebren zlatnom žicom i prekriven sedefastom folijom
Grudi : crna dlaka u dva segmenta pokrivena sedefastom folijom


      Ryacophila Larva (Randall Kaufmann) je još jedan predstavnik imitacija tularaša koji ne prave pokretne kućice već privremene zaklone iz kojih često izlaze i slobodno se kreću a fiksiraju ih i zatvaraju samo u vreme transformacije larve u lutku.
Udica : model za gamaruse i larve, # 10 - 14
Telo : sintetički dabing u raznim nijansama zelene, porebreno sedefasto zelenom lametom
Glava : crna dlaka

      Lateks lutka ( Cream Lateks Pupa - Raleigh Boaze) je univerzalna imitacija tularaša koji je iz larvenog stadijuma, nakon niza složenih procesa, prešao u relativno kratku fazu lutke koja je zadnja pred transformaciju u zrelog insekta. Na samom kraju ove faze lutke nezaštićene plutaju ka površini kada ih pastrmke masovno love.
Udica : model za gamaruse, larve i lutke, # 14 - 10
Telo : krem, žuti ili zeleni lateks porebren srebrnom ili zlatnom žicom
Noge : ledjno pero jarebice
Grudi : dabing dlake zeca ili lisice

       Dubinska svetlucava lutka (Deep Sparkle Pupa - Gary La Fontaine)je još jedna imitacija lutke tularaša Garija LaFontejna koja iz dubine kreće na svoj put prema vazdušnoj sredini svetlucajućeg tela od nagomilanog gasa ispod ovojnice lutke.
Udica : model za lutke i gamaruse, # 10 - 16
Telo : ovojnica od svetlucavog antrona vezana kod luka udice i presavijena ka glavi tako da niti materijala  svuda oko tela tvore blage lukove
Noge : jedan namotaj leđnog pera jarebice
Grudi i glava : par namotaja tamnih isperaka marabu pera ili tamniji dabing dlake ili sintetike

   
        Rađajuća svetlucava lutka (Emergent Sparkle Pupa - Gary La Fontaine) je varijacija dubinske svetlucave lutke namenjena lovu na površini u trenutcima kada se lutke koncentrišu na njoj u većem broju a riba se preseli u više slojeve vode u potrazi za lako dostupnim zalogajima.
Udica : model za plivajuće imitacije, 10 - 16
Telo : ovojnica od svetlucavog antrona sa nekoliko visećih niti u vidu dužeg repa
Krila : snopić dlaka jelena ili srne
Grudi : namotaji marabu isperaka ili tamnijeg dabinga

            Invikta ( Invicta - James Ogden) je stara klasična mušica koja više od jednog veka predstavlja jednu od najboljih vlažnih imitacija tularaša. Njena univerzalnost ogleda se u mogućnosti korišćenja uvek kada su na i kraj vode tularaši maslinastih i smedjih tonova krila i tela. Podjednako je dobra i za vreme rojenja lutaka kao i kad ženke tularaša polažu jaja bilo da to čine na površini ili zaranjajući ispod nje.
Udica : modeli za vlažne mušice, # 8 - 14
Rep : perca iz kreste zlatnog fazana
Telo : maslinasti dabing dlake foke ili sintetike porebren zlatnom žicom i palmerovan smedjim perom petla
Krila : par paralelnih segmenata repnog  pera fazanke
Noge : plavičasto pero kreje

         Henrivil specijalna ( Henryville Special - Hiram Brobst) je američki model plivajuće imitacije tularaša koji je iskoristio odličnu ideju palmerovanja sa nekih ranijih evropskih imitacija i predstavlja prelazni korak ka nezaobilaznim elk imitacijama.
Udica : model za plivajuće imitacije, # 18 - 8
Telo : dabing sintetike ili dlake u nekoliko najčešćih boja
palmerovano perom petla i porebreno žicom
Krila : nekoliko isperaka pera šumske patke i par segmenata krilnih pera divljeg plovana
Noge : pero petla u odgovarajućoj boji

             Elk tularaši (Elk Hair Caddis) su genijalna imitacija zrelih tularaša američkog autora Al Trota. Na telo Henrivil tularaša on je postavio krila od dlake elk jelena koja imaju neuporedivo veću čvrstinu i odličnu plovnost. Ovo je savršen primer visoko ležeće imitacije koja kao da lebdi nad vodom i siluetom imitira insekta koji poleće ili sleće na vodenu površinu
Udica : model za plivajuće imitacije
Telo : sintetički dabing u nekoliko najčešćih boja palmerovan kvalitetnim perom petla i porebren žicom
Krila : dlaka elka, jelena ili srne

              G&H Caddis ( John Goddard i Cliff Henry) je imitacija legendi engleskog i svetskog mušičarenja koji su siluetu tela tularaša dočarali madlerskom tehnikom vezivanja jelenske dlake i šišanjem iste u karakteristični oblik krila. Za razliku od elk tularaša ova imitacija leži nisko na vodenoj površini imitirajući tek izleglog insekta koji odmara trenutak pre poletanja.
Udica : model za plivajuće imitacije # 14 - 8
Telo : madlerski vezana dlaka jelena, ošišana u oblik krila tularaša
Noge : smedje pero petla
Antene : nekoliko dlaka vezanih horizontalno zajedno sa glavom imitacije

               Slovenački-Voljčev tularaš (Slovenian Caddis) je imitacija čuvenog slovenačkog mušičara Božidara Voljča sa kojom je inovirao način prepariranja ptičjih pera lepljenjem na svilenu ili najlon mrežicu. Ovako dobijena krila i cela imitacija imaju zavidnu čvrstinu, prirodnu obojenost i prošaranost.
Udica : model za plivajuće imitaciuje 2x duži, # 8 - 16
Telo : pero petla namotano preko tela udice
Krila : pero fazana, patke, šljuke zalepljeno na svilenu mrežicu - ženske najlon ili svilene čarape
Noge : vratno pero petla

   
   
               Sve imitacije nalaze se u prodajnom programu mušičarske radionice PANICFLY