I M I T A C I J E     R I B A
   
  
 
   O nama
 
   Linkovi
 
   Home
 

 

IMITACIJE: Jednodnevki  Tularaša   Kamenjarki   Riba  Kopnenih insekata   Ostalih organizama

                        Imitacije Gorana Grubića                  Imitacije Aleksandra Panića

 

          Poznato je da pastrmka sa porastom telesne težine sve teže popunjava svoje energetske potrebe hranom koju sačinjavaju insekti i sitniji vodeni organizmi. Njena glavna hrana postaju ostale ribe, njihova mlađ pa i manji primerci sopstvene vrste. Iz te činjenice proizilazi želja mušičara da imitiranjem riba i njihovog ponašanja pred pastrmkom, ostvare krupnije ulove i dožive nadmetanje sa najiskusnijim predstavnicima ribljeg carstva. Selekcija predstavljenih imitacija oslanja se i ovde na naša dugogodišnja iskustva u korišćenju klasičnih vlažnih mušica i strimera.

   

        Aleksandra (Alexandra - George Kelson) je vlažna imitacija veoma fantastičnog opšteg izgleda. Zbog toga je godinama bila i klasifikovana kao fantastična imitacija mada u vodi ona dobija jednu sasvim drugu i veoma praktičnu dimenziju. Pulsiranje paunovog perja u kombinaciji sa crvenim i srebrnim detaljima daju izvanredne rezultate kod pastrmki koje su se ili specijalizovale u ishrani ribljom mladji ili ih sezonske prilike na to primoravaju. Posebnu ulogu Aleksandra dobija pred kraj sezone kada veliki broj polno zrelih pastrmki proždire velike količine mladji dvoprugaste uklije.
Udica : za vlažne mušice # 12 - 8. 
Rep : crveni isperci petla i isperci paunovog sword pera
Telo i rebra : srebrna lameta i žica
Noge i krila : crno pero petla,crveni i sword isperci

    
         Piter Ros
(Peter Ross - Peter Ross) je poput Aleksandre imitacija namenjena lovu u jesen. Svojim izgledom je donekle realističnija imitacija ribice  a koristi se u nizvodnom lovu ili u uzvodnom povlačenju ivicom vodene struje .
Udica:za vlažne mušice # 12 - 8.
Rep : isperci pera iz vrata zlatnog fazana
Telo rebra i grudi  : srebrna lameta i žica, crveni antron (u originalu dlaka foke)
Noge i krila :crno petlovo i pero iz grudi divljeg plovana

              Fišijeva mala ribica (Fishy's Smal Fry - Jay "Fishy" Fulum) je realistična imitacija male ribe koja koristi i dodatni detalj krupnih očiju koji kod grabljivica pojačava lovački nagon i nepogrešivo ih upućuje na uzimanje mamca.  Jednostavna i čvrsta Fišijeva ribica se izradjuje i na veoma malim udicama kada je posebno interesantna ribama koje se u stajaćim ili sporotekućim vodama hrane u velikim jatima mladji kod čijeg izgleda  oči i dominiraju.
Udica : za nimfe, 2x dužeg vrata # 16 - 8.
Rep : zečja facijalna dlaka
Telo : krem maslinasti antron sa crvenim podveskom koji imitira škrge
Glava : par epoksi očiju i konac za vezivanje


            Srebrno Ptičje gnezdo ( Goran Grubić) je varijacija na temu Bird's Nest koju smo vam prikazali kod imitacija jednodnevki. Opremljena srebrnim telom ova imitacija opšte namene odlično imitira i male ribice u trenucima kada su vam njihove imitacije neophodne.
Udica : 2x dužeg vrata # 12 - 6.
Rep i noge : veće grudno pero jarebice
Telo : srebrni Flashaobou

 

                   
               Madler ribica
(Muddler Minnow - Don Gapen) je najslavnija imitacija pastrmkine riblje hrane vezana ikad. Svojim elementima i načinom vezivanja predstavlja najomiljeniju hranu velikih pastrmki - peševe. Njome se lovi blizu dna na početku sezone i početku svakog ribolovnog dana.
Udica : za strimere 3x ili 4x dužeg vrata # 12 - 2.
Rep i krila : paralelni isečci repnog pera ćurana
Telo : zlatna lameta porebrena zlatnom žicom
Glava i noge : vezana i ošišana srneća ili jelenska dlaka

   
   
          Sve imitacije nalaze se u prodajnom programu mušičarske radionice PANICFLY