I M I T A C I J E     K A M E N J A R K I
   
   Istorija mušičarenja
   
   
Tekstovi

   Reke

   Mušičarska entomologija

   Znakovi na vodi

   Imitacije

   Mušičarske radionice

   Prodaja
 
   O nama
 
   Linkovi
 
   Home
 

 

IMITACIJE: Jednodnevki  Tularaša   Kamenjarki   Riba  Kopnenih insekata   Ostalih organizama

                        Imitacije Gorana Grubića                  Imitacije Aleksandra Panića

 

 

     Medju najstarije žive organizme na planeti spadaju i kemenjarke. Ovi prastari insekti pretrpeli su neznatne transformacije a naseljavaju gotovo sve tipove vodotokova i jezera. Mada ne tako značajno kao tularaši i jednodnevke i kamenjarke imaju svoje mesto u ishrani riba te ne čudi postojanje velikog broja njihovih imitacija. Kod vrsta zastupljenih na našim prostorima često dolazi do masovnih rojenja pa su u tim trenutcima njihove imitacije neophodne za uspešan lov. Kako ih odlikuje nepotpun razvojni put (nepostojanje faze lutke) to se imitiraju samo faze nimfe i zrelih jedinki.

 
                Crno Zečje uvo ( Black Hare's Ear) je imitacija nastala po uzoru na najmanje kamenjarke koje se javljaju na samom početku sezone. Dve najpoznatije vrste malih kamenjarki kod nas uspešno zamenjuje baš ova nimfa.
Udica : model za nimfe 2x dužeg vrata # 16-14
Rep i noge : crne konjska dlaka
Telo : crena zečja dlaka porebrena srebrnom žicom
Pokriv grudi : Isperci crnog ćuranovog repnog pera


                  Februarska crevena (February Red - tradicionalna imitacija) je jedna od najstarijih vlažnih mušica. Iako je namenjena lovu pod površinom ona ustvari imitira zrele jedinke kamenjarki koje u pokušavaju da se izroje nisu uspele  već mrtve plutaju rekom.
Udica : model za vlažne mušice # 14 - 12
Telo : crvena svila
Noge : smedje kokošje pero
Krila : paralelni isečci šljukinih krilnih pera

   
              Mekonoga žuta kamenjarka (Soft Hackle yellow Sally - Mladen Merkaš ) je imitacija namenjena sredini leta i vremenu rojenja žutih kamenjarki. Kako se ovo rojenje po pravilu odvija masovno i na otvorenoj vodi, ovakva imitacija može doneti izuzetne rezultate.
Udica : model za nimfe 1x dužeg vrata # 14 - 10
Rep : par žuto obojenih biotsa
Telo : žuto maslinasti antron porebren svetlim koncem
Noge : Jarebičje grudno pero bojeno maslinasto

 


             Nimfa velike kamenjarke (Hare's Ear Stone) je namenjena lovu na samom dnu u trenutcima kada pastrmke love velike nimfe kamenjarki. To se obično dešava pre početka rojenja ovih insekata pri koncentraciji nimfi na nekim pogodnim mestima.
Udica : model za nimfe 2x dužeg vrata # 12 - 6
Rep i noge : crveno smeđe bojeni biotsi
Telo : zečja dlaka porebrena čekinjom divlje svinje
Pokriv grudi : isperci ćurećeg pera


               Maslar ( Aleksandar Panić ) je imitacija zrelih jedinki najvećih kamenjarki i odličan je izbor za lov na površini. Dobre rezultate daje i potopljen ispod površine poput pravih kamenjarki koje su u zreloj fazi loši letači i plivači.
Udica : model za plivajuće mušice 2x duži # 10 - 6
Rep : crne konjska dlaka
Telo : narandžasto smeđa srneća dlaka
Noge : smeđi petao
Krila : Magic Wing materijal
Grudi : dva puta previjena dlaka srne

          
               Vitlokova lebdeća kamenjarka (Whitlock Flutering Stone - Dave Whitlock)) je visokoplovna imitacija sa idejom imitiranja kamenjarke koja upravo poleće sa površine ili lebdi nad njom polažući jaja.
Udica : model za plivajuće mušice 2x duža # 12 - 6
Telo : narandžasto bojena dlaka elka, jelena ili srne
Noge : smeđe petlovo pero preko celog tela
Krila : dlaka jelena
Glava : jelenska dlaka vezana kod oka udice, vraćena nazad i vezana u formu glave sa grudima


              Magična kamenjarka (Wonderwing stone - Chauncy Lively) je lagana imitacija malih proletnjih kamenjarki. Primer je visokoležeće imitacije koja treba da izvanredno imitira insekta koji lebdi tik nad površinom.
Udica : model za plivajuće mušice 1x duži # 16 - 12
Telo : crveno narandžasti konac
Krolo : smedje pero petla preparirano lepkom ili lakom
Noge : Dva petlova pera vezana kod luka i oka udice

 


             Mala crvena kamenjarka  (Litle Red Stone - A. Panić) imitira male kamenjarke koje leže na vodi. Koristi se za vreme rojenja oko stenja u toku i stenoviitih zidova pored kojih su izlasci insekata i skoncentrisani.
Udica : model za plivajuće mušice # 16 - 12
Telo : crvena zečja dlaka porebrena crnom konjskom dlakom
Krilo : lepkom ili lakom preparirano petlovo pero
Noge : mešavina smeđeg i grizli petlovog pera


             Narandžasti Stimulator  (Orange Stimulator - Randall Kaufmann) je imitacija čije ime govori o njenoj nameni. Svojim bogatim izgledom ona treba da isprovocira ribu na napad u trenutcima kada u vodi nema  dostupne hrane. Pored toga ovo je i odlična imitacija tularaša, skakavaca .....
Udica : model za plivajuće imitacije 2x duža # 14 - 8
Rep : facijalna dlaka zeca ili vrhovi dlake elka (srne)
Telo : narandžasti antron porebren petlovim perom i žicom
Krila : dlaka elka, jelena  ili srne
Grudi : braon antron porebren perom petla

   
   
            Sve imitacije nalaze se u prodajnom programu mušičarske radionice PANICFLY