I M I T A C I J E     K O P N E N I H    I N S E K A T A
   
   Istorija mušičarenja
   
   
Tekstovi

   Reke

   Mušičarska entomologija

   Znakovi na vodi

   Imitacije

   Mušičarske radionice

   Prodaja
 
   O nama
 
   Linkovi
 
   Home
 
 
 

 

IMITACIJE: Jednodnevki  Tularaša   Kamenjarki   Riba  Kopnenih insekata   Ostalih organizama

                        Imitacije Gorana Grubića                  Imitacije Aleksandra Panića

           

 

        Kopneni nisekti su nezaobilazni kada je hrana pastrmki i klenova u pitanju. Od ogromnog broja insekata koji mogu dospeti u vodu neki su ipak prisutni mnogo češće od drugih. Gusenice kao larveni stadijum mnogih vrsta, mravi, tvrdokrilci, ose, pčele i njihovi srodnici, skakavci .... su neki od insekata čije imitacije moraju biti prisutne u mušičarskim kutijama. Masovnija pojava nekog od ovih insekata na i kraj vode su mogući u svakom delu ribolovačke sezone a jedini način da se tada uživa u uspešnom ribolovu je posedovanje adekvatne imitacije.

   

        Coch y Bondhy (tradicionalna imitacija) je stara i proverena imitacija krupnih kopnenih insekata. Podjednako dobra u lovu pastrmke i klena kako na rekama tako i na stajaćim vodama. Svojim iygledom neodoljivo podseća na Kočijaša a shodno tome odlična je i za vreme rojenja tularaša i odredjenih jednodnevki. Sa pouzdanošću se može reći da je krasi i doza univerzalnosti kao i odlike atraktor mušice .
Udica : model za plivajuće imitacije # 12 - 8
Telo :  namotaji punovih repnih isperaka sa malo zlatne lamete na kraju
Krila : smeđe pero petla

   
           Policelonska buba
(Policelon Beetle) je moderna imitacija kopnenih insekata - tvrdokrilaca. U vreme kada ustanovite da se riba hrani baš takvim insektima može biti veoma vredna. Njena slabija strana je nisko ležanje na površini pa se veoma često na ledjnom delu dodaju jarko obojeni ili fluorescentni elementi ili kap slične boje.
Udica : model za plivajuće mučice # 14 - 8
Telo : Namotaji paunovog pera
Pokriv tela : traka crnog ili tamnije obojenog policelona

          McGuinty (klasična imitacija) važi za najbolju imitaciju kopnenih insekata sa kontrastno obojenim telom. Vezana je u tradiciji klasičnih vlažnih mušica sa prepoznatljivom proporcijom. Odlična imitacija za lov pastrmki krajem sezone i klena u vreme leta pa do kasne jeseni.
Udica : model za vlažne mušice # 12 - 8
Rep : crveno bojeni isperci petlovog pera
Telo : naizmenično vezan čenil žute i crne boje
Noge : smeđe pero petla ili kokoške
Krila : plavo belo pero iz krila divljeg plovana

 
            Osa od jelenske dlake (Deer Hair Wasp - Andrija Urban) je plivajuća imitacija svih insekata koji izgledom podsećaju na ose kojih uzgred rečeno na jelovniku riba gotovo i nema. Krasi je odlična plovnost i lovnost. U lovu klena rezultate daje čak do kasnog novembra.
Udica : model za plivajuće imitacije 2x duža, # 12 - 8
Telo : naizmenično vezana i ošišana jelenska dlaka žute i crne boje
Krila : dva vrha petlovog pera (badger , jazavac boje)
Noge : gusti namotaji smećeg pera petla


           Leteći mrav ( Flying Ant) je namenjen situacijama kada na vodi zateknemo rojenje bilo koje vrste mrava. Veoma je plovna imitacija koja u pomenutim uslovima daje odlične rezultate.
Udica : model za plivajuće mušice # 18 - 12
Telo : zečja dlaka a preko nje kao pokriv,  crna srneća ili dlaka jelena
Krila : dva vrha grizli petlovih pera
Noge : namotaji smeđeg pera petla

        Policelonski mrav (Policelon Ant) je moderna imitacija mrava sa visokom plovnošću i veoma plastičnim izgledom. Najbolje vreme korišćenja ove ali i ostalih imitacija mrava je jesen i vreme nakon letnjih kiša kada veliki broj ovih insekata bude spran sa vegetacije i stena u reke.
Udica : udica za plivajuće imitacije # 18 - 14
Telo : crni antron sa pokrivom segmenata od tračice policelona široke 3 mm
Noge : namotaji smeđeg petlovog pera

             Tvrdokorni mrav (Hardshel Ant ) je  stara imitacija koju vole svi mušičari. Veoma je čvrsta i zahvalna za korišćenje. Najbolje rezultate daje kao vlažna imitacija, vođena poprečno na tok vode  ili direktno nizvodno. Podjednako uspešna pri lovu klena i pastrmke.
Udica : model za vlažne mušice # 16 - 8
Telo : konac za vezivanje namotan u formu mravljeg tela i lakiran više puta
Noge : crno ili tamno smeđe pero petla


           Cimet mrav (Cinnamon Ant) je namenjen situacijama kada se na vodi nadju mali smedji mravi koji mogu da iznenade svojom ogromnom brojnošću i kada se pastrmkama,  koje u takvim momentima mogu biti izuzetno selektivne, mora pored siluete ponuditi i odgovarajuća boja.
Udica : model za plivajuće mušice # 18 - 14
Telo : dabing (antron) boje cimeta
Noge : smeđe pero petla

                   Sivi skakavac (Gray Hopper - Andrija Urban) je imitacije čije vreme dolazi sa krajem sezone. Obale obrasle travom imaju stalnu populaciju skakavaca a puno njih dospe u vodu slučajno. Ova imitacija se čak može veoma lagano pokretati po površini. Zbog karakterističnog oblika može, u nedostatku bolje, poslužiti i kao imitacija većih tularaša.
Udica : model za plivajuće mušice 2x duži, # 14 - 10
Telo : siva jelenska dlaka vezana i ošišana u formu tela
Krilo : segment repnog pera ćurana prepariran lepkom
Noge : isperci fazanovog pera i grizli pero petla

          Parašut skakavac (Parachute Hopper - Ed Schroeder) predstavlja jednu od imitacija sa novinom u načinu vezivanja nogu i krila. Beli ili jarko obojeni polipropilen na mestu krila omogućavaju odličnu vidljivost imitacije a horizontalno vezane noge odličnu plovnost i nisko ležanje na vodenoj površini.
Udica : model za plivajuće mušice # 14 - 10
Telo : jelenska dlaka sa palmerovanim perom preko
Krila : isečak ćurećeg pera armiran lepkom
Noge : fazanovi isperci sa vezanim čvorom na sredini i horizontalno vezano pero petla gruzli ili braon boje

                Zelena gusenica (Green Caterpillar - A. Panić) imitira gusenice insekata koje sa priobalnog rastinja često padaju u vodu. Ova pojava može ponekad biti tako masovna da je neophodno imati dobru imitaciju i tada je osiguran uspešan lov mnogih ribljih vrsta pa i onih za koje se ne bi moglo reći da su karakteristične mušičarske ribe.
Udica : model za plivajuće mušice # 14 - 10
Telo : zeleno ili maslinasto bojena dlaka srne ili jelena ošišana u cilindrični oblik gusenice
Noge : microbarb pero petla gusto namotano preko tela

   

             Sve imitacije nalaze se u prodajnom programu mušičarske radionice PANICFLY