I M I T A C I J E      G O R A N A   G R U B I Ć A
   
   Istorija mušičarenja
   
   
Tekstovi

   Reke

   Mušičarska entomologija

   Znakovi na vodi

   Imitacije

   Mušičarske radionice

   Prodaja
 
   O nama
 
   Linkovi
 
   Home
 

 

IMITACIJE: Jednodnevki  Tularaša   Kamenjarki   Riba  Kopnenih insekata   Ostalih organizama

                        Imitacije Gorana Grubića                  Imitacije Aleksandra Panića

 

          Nakon četri decenija bavljenja mušičarenjem svako mora da prodje sve moguće faze razvoja i da upije najrazličitije uticaje i kao vezač mušica i kao ribolovac. Kada je u pitanju sitematična osoba sklona praćenju svega što se u toj oblasti dešavalo od pojave prvih mušičarskih štiva do modernih naučnih otkrića uticaji su desetostruko isprepletaniji i jači. Na strani koja sledi moći  ćete još jednom da se uverite kako zrele mušičarske godine, veliko ljudsko i ribolovačko iskustvo te želja za uživanjem u svakom segmentu mušičarenja nose prevagu nad  mladalačkim pokušajima egzaktnog imitiranja. Od mnoštva imitacija koje nose pečat originalnosti odabrali smo deo kolekcije Gorana Grubića koji nam je zadnjih godina doneo mnogo lepih ribolovačkih trenutaka. Već letimičan pogled na njih može ih opisati kao reprezente totalnog impresionizma u vezivanju. Imitirane su samo konture zajedničke širokom spektru insekata a detalji su uvek slobodni i osmišljeni tako zadovoljavaju par najvažnija uslova ovakvog načina imitiranja : siluetu, veličinu, boju i ponašanje na i u vodi. Pored univerzalnosti imitacije krasi jednostavnost u vezivanju i neverovatna izdržljivost nastala kako izborom kvalitetnog materijala tako i načinom vezivanja koji višestruko osigurava i učvršćuje elemente imitacije.

 

               Danica Grubić je jedan od retkih imitacija kod koje je autor napravio iskorak u odnosu na totalni impresionizam. Ova imitacija je očigledno uspešan pokušaj imitiranja zrele nimfe i emerdžera najvećih jednodnevki. Sa samo četri korišćena elementa dobijate nedvosmislenu sliku nimfe sa konturama, kontrastom tela i grudi i čak pokretljivim zadnjim delom imitacije.
Udica : model za vlažne mušice # 12-10
Rep : nekoliko isperaka fazanovog repnog pera uvučenih iglom u telo
Telo : upredena nit vunice ili sintetike, presavijena na pola i vezana za vrat udice
Grudi : lisičja dlaka ili smedje sivkasti dabing
Pokriv grudi i noge :  isperci repnog pera fazana

            Plivajuća jelenska nimfa (Deer Hair Floating Nymph) je izvanredan primer kako se sa dobrom idejom i veštinom, od samo jedne vrste materijala može sačiniti odlična imitacija. Njena genijalnost i jednostavnost dovele su je čak na strane čuvene knjige Tying Emergers medju par stotina odabranih imitacija velikana modernog mušičarenja. Njena univerzalnost ide čak dotle da sa upotrebom nekoliko boja jelenske dlake i par veličina udica može imitirati većinu insekata sa karakterističnim razvojem gde emerdžeri izranjaju kroz vodenu masu i jedno vreme provode u niskoležećem položaju na vodi.
Udica : bilo koji model za nimfe, #10 - 16
Rep, telo, noge, grudi : madlerski vezana dlaka jelena a zatim ošišana u oblik kao na fotografiji

                  Upredena bakarna nimfa (Furled Copper Nymph) je imitacija namenjena letnjem lovu u dubokoj i brzoj vodi. Budući da je probana u obe situacije odlična je imitacija i tularaša i jednodnevki (mada svojim oblikom asocira na ove druge). Tipična opšta imitacija kojom treba početi lov u situaciji kada ne znamo šta ribe trenutno uzimaju.
Udica : model za nimfe, otežan, # 14 - 8
Rep : isperci fazanovog repnog pera
Telo : par niti tanke bakarne žice jako upredene tvisterom
Grudi : siva dlaka kunića ili slična
Pokriv grudi : nekoliko traka Crystal Flash-a
Glava : mesingana kuglica odgovarajuće veličine

             Zlatoglava Martovka ( Goldhead March Brown) je otežana verzija nimfe i čuvene vlažne mušice. Namena je ista, imitiranje nimfi jednodnevki koje kreću u rojenje ali ih neki od uslova sredine koncentriše u dubini gde se konvencionalnim imitacijama teško prodire. Izuzetna nimfa koja se sa menjanjem veličine može koristiti pasolutno cele sezone.
Udica : model za nimfe, 1x dug, otežan, # 14 - 8
Rep i noge : smedje, leđno pero jarebice
Telo : smeđe siva mešavina dlake porebrena srebrnom žicom
Grudi : mešavina za telo
Glava : mesingana glava odgovarajuće veličine
            Džig Martovka ( March Brown Jig Nymph) je konstrukcijski gotovo istovetna prethodnoj nimfi ali specifičan model udice kao i koncentracija otežanja doprinose njenom up side down kretanju koje u odredjenim uslovima može biti pokretač ribljeg interesovanja uz prednosti mnogo redjeg kačenja u odnosu na obične modele.
Udica : Mustad C49S, kraćeg vrata, otežan olovnom žicom, # 14 - 8
Ostali elementi i raspored vezivanja su isti kao kod prethodne nimfe.

         Zlatoglava srebrna nimfa (Silver Goldhead Nymph) takodje pripada kategoriji mešavine mekonoge imitacije i nimfe. Svetlucavo telo poboljšava njenu vidljivost u dubini i opštu privlačnost imitacije.
Udica : model za nimfe, otežan, # 14 - 10
Rep i noge : gruzli smeđe pero sa vrata jarebice
Telo i grudi : LiteBrite materijal u srebrnoj verziji porebren srebrnom žicom
Glava : mesingana kuglica odgovrajuće veličine

            Srebrna nimfa (Silver Nymph) je kako imitacija sivkastih nimfi tako i imitacija malih ribica. Kao i prethodne imitacije okuplja u sebi najbolje osobine mekonogih, nimfi, bird's nest imitacija i malih strimera. Njene glavne karakteristike su srebrnasto svetlucanje tela i pulsiranje mekog pera u repu i nogama.
Udica : TMC 2302, otežan, # 12 - 8
Rep : meko sivo pero kokoške ili iz korena pera sa petlovog sedla
Telo : srebrni LiteBrite materijal porebren srebrnom žicom
Glava : kuglica u boji nikla odgovrajuće veličine

       Sintetički fazanov rep ( Synthetic Pheasant Nymph) je krupna tamno obojena nimfa koja koristi ideju velikog potopljenog Kočijaša i Tinijeve nimfe uz poboljšanja u vidu svetlucavog repa i mekih nogu. Ovo je imitacija većih prolećnih vodostaja kada daje istovetne rezultate kao i nimfa Princ ali je daleko jednostavnija za vezivanje i mnogo bolje trpi oštećenja koja nanose ribe. Nenadoknadiva za vreme pojave prvih velikih kamenjarki.
Udica : model za nimfe 2x dužeg tela, otežan, # 12 - 8
Rep : CrystalFlash
Telo i grudi : smeđe sedefasti LiteBrite upotrebljen kao dabing
Noge : smedje pero sa korena krila jarebice, retko namotano
Glava : mesingana kuglica odgovrajuće veličine

            Zelena mono lutka (Green Mono Pupa) je imitacija lutaka tularaša. Telo i duže noge postižu efekat pulsirajuće ovojnice a posebno treba naglasiti da je materijalom i načinom vezivanja postignut izvanredan efekat svetlucanja pri prelasku iz delova sa senkom na osunčane.
Udica : model za lutke ili račiće, # 14 - 10
Telo : prvi sloj sedefasto svetlucavi Krystal Flash a preko njega trostruko upredeni fluorescentni monofilament
Grudi : dabirana dlaka sivog kunića
Noge : duže leđno pero jarebice
Glava : mesingana kuglica odgovrajuće veličine

                  Čupa ( Hairy Sedge) pravi je predstavnik jednostavnih i čvrstih  imitacija. Njeno vezanje može se završiti u nekoliko osnovnih poteza a rezultat je mušica odlične plovnosti, univerzalne primene i velike lovnosti. Tipična je visokoležeća imitacija koja asocira na tularaša ili kamenjarku koji samo što nisu poleteli sa površine.
Udica : model za plivajuće mušice, # 14 - 8
Telo : osnovni konac ili dabing u par osnovnih boja palmerovano kvalitetnim perom od repa ka glavi, bez porebravanja
Krila : snopić svetle dlake elka (severnoameričke vrste jelena)
Noge : nekoliko namotaja kvalitetnog vratnog pera petla

             Goranov jež (Goran's Hedgehog) je poput Plivajuće jelnske nimfe imitacija koja se vezuje u jednom potezu i makazama doteruje do željenog oblika. Ovo je niskoležeća imitacija tularaša koji nakon rojenja pluta površinom pre prvog poletanja. Siva varijanta je odlična za lov pastrmke dok imitacije rađene od jarko obojene dlake daju dobre rezultate u lovu klena.
Udica : model za plivajuće mušice 1x dug, # 14 - 10
Telo i krila : naizmenično vezivani snopići dlake srne ili jelena bez odsecanja donjeg dela dlake. Makazama se samo pročiste bokovi i formira glava imitacije i time je ceo proces završen.

                      Zec i elk ( Hare & Elk ) je visokoplovna imitacija opšte namene. Dlaka sa zečjih šapa u sadejstvu sa jelenskom dlakom garantuje plovnost i u najbržim tokovima pa je ovo prava imitacija za lov na takvim mestima gde riba po pravilu ne vodi previše računa o kompletnom izgledu imitacije. Iako je po izgledu bliža imitacijama tularaša ova imitacija podjednako lovi i kad su na vodi jednodnevke svetlijih nijansi.
Udica : model za plivajuće mušice 1x dug, # 14 - 10
Telo : dlaka sa šapa divljeg zeca upredena medju dve niti konca ili tanke bakarne žice
Krila : snopić dlake elka

                  Plamena Čupa ( Flame Sedge) je varijacija Čupe nastala za uslove smanjene vidljivosti. Najandžaste dlake ili isperci vide se daleko poput malog plamička. Posebno je preporučujemo starijim kolegama ili onima sa slabijim vidom. Trik sa dodavanjem plamenih elemenata može se primeniti na bilo koju plivajuću imitaciju koje tako pstaju i odlični indikatori u tandem lovu sa manjim nimfama ispod veće plivajuće.
Udica : model za plivajuće mušice 2x dug, # 14 - 8
Telo : osnovni konac palmerovan manjim perom od luka ka glavi
Krila : elk, jelen ili srna sa nekoliko jarko obojenih dlaka na vrhu
Noge : vratno pero petla

.. više imitacija Gorana Grubića možete videti i na sledećoj adresi :          

      http://www.flytierspage.com/ggrubic/ggrubic.htm                   

          Sve imitacije nalaze se u prodajnom programu mušičarske radionice PANICFLY