M U Š I Č A R S K A   E N T O M O L O G I J A -  S K I C E   L A R V I   T R I C H O P T E R A
   
   Istorija mušičarenja
   
   
Tekstovi

   Reke

   Mušičarska 
   entomologija

   Znakovi na vodi

   Imitacije

   Mušičarske radionice

   Prodaja
 
   O nama
 
   Linkovi
 
   Home

 

   Pastrmkina hrana    Jednodnevke      Kamenjarke    Tularaši     Dvokrilci     Ostali insekti

    Spisak jednodnevki    Skice nimfi jednodnevki     Skice nimfi kamenjarki   Skice Diptera

   Skice Crustacea      Skice Trichoptera

 

          

      Rhyacophilidae

     Glossosomatidae

      Hydroptilidae

      Philopotamidae

      Polycentropodidae

      Hydropsychidae

      Psychomyidae (rod Tinodes)

      Ecnomidae

 

     Phryganeidae

 

      Brachycentridae

 

      Limnephilidae (rodovi Halesus, Potamophylax, Anabolia)

 

Limnephilidae (rod Lunatus)

          Goeridae

Uenoidae (rod Thremma)

      Lepidostomatidae

Leptoceridae (rodovi Mystacides, Setodes, Athripsodes)

      Sericostomatidae

      Beraidae

 

      Helicopsychidae

 

      Odontoceridae

 
   

Naučni rad sa kopmpletnim spiskom 173 do sada otkrivene vrste tularaša Srbije:

Živić Ivana, Marković,Z., Brajković,M (2002): First check list of Serbian Trichoptera. Folia Historico–Naturalia Musei Matraensis. 26: 269–277.

Može da se preuzme sa sledeće adrese

www.matramuzeum.hu/Personal/folia/26/30_ZIVIC.PDF

 

   
 
   

            Detalje o životu pastrmki, njene hrane i imitacijama možete pronaći u knjizi Znakovi na vodi a i na stranama ovog sajta koje se bave njenim predstavljanjem.