M U Š I Č A R S K A   E N T O M O L O G I J A -  S P I S A K   I M E N A   I   S K I C E   N I M F I   K A M E N J A R K I
   
   Istorija mušičarenja
   
   
Tekstovi

   Reke

   Mušičarska 
   entomologija

   Znakovi na vodi

   Imitacije

   Mušičarske radionice

   Prodaja
 
   O nama
 
   Linkovi
 
   Home

  

   Pastrmkina hrana    Jednodnevke      Kamenjarke    Tularaši     Dvokrilci     Ostali insekti

    Spisak jednodnevki    Skice nimfi jednodnevki     Skice nimfi kamenjarki   Skice Diptera

   Skice Crustacea      Skice Trichoptera

 

          

Spisak rodova Plecoptera u Srbiji

Familija

Rod

Englesko ime

Srpsko ime

Capniidae

Capnia

Snowflies

Mala tamna

Leuctridae

Leuctra

Needle Fly

Sivo smeđa

Nemouridae

Nemoura

Early Brown

Smeđa

 

Protonemoura

Early Brown

Smeđa

Taenopterygidae

Taenopteryx

February Red

Crveno smeđa

 

Brachyptera

February Red

Crveno smeđa

Chloroperidae

Chloroperla

Small Yellow Sally

Žuta

Perlidae

Perla

Large Stonefly

Velika

 

Dinocras

Large Stonefly

Velika

Perlodidae

Perlodes

Large Stonefly

Velika

 

Isoperla

Yellow Sally

Žuta

 

Familija Capniidae

Rod Capnia

Familija Leuctridae

Rod Leuctra

Familija Nemouridae

Rod Nemoura

Rod Protonemoura

Familija Taenopterygidae

Rod Taenopteryx

Rod Brachyptera

Familija Chloroperidae

Rod Chloroperla

Familija Perlidae

Rod Perla

Rod Dinocras

Familija Perlodidae

Rod Perlodes

Rod Isoperla

   

            Detalje o životu pastrmki, njene hrane i imitacijama možete pronaći u knjizi Znakovi na vodi a i na stranama ovog sajta koje se bave njenim predstavljanjem.