M U Š I Č A R S K A   E N T O M O L O G I J A -  S K I C E   D I P T E R A
   
   Istorija mušičarenja
   
   
Tekstovi

   Reke

   Mušičarska 
   entomologija

   Znakovi na vodi

   Imitacije

   Mušičarske radionice

   Prodaja
 
   O nama
 
   Linkovi
 
   Home

 

   Pastrmkina hrana    Jednodnevke      Kamenjarke    Tularaši     Dvokrilci     Ostali insekti

    Spisak jednodnevki    Skice nimfi jednodnevki     Skice nimfi kamenjarki   Skice Diptera

   Skice Crustacea      Skice Trichoptera

 

 

          

Familija Chironomidae - akvatični dvokrilci  

 

Familija Simuliidae - akvatični dvokrilci  

 

 

Familija Bibionidae - kopneni dvokrilci

 

 

            Detalje o životu pastrmki, njene hrane i imitacijama možete pronaći u knjizi Znakovi na vodi a i na stranama ovog sajta koje se bave njenim predstavljanjem.