M U Š I Č A R  S K A    E N T O M O L O G I J A  - PASTRMKA  I  NJENA  HRANA
   
   Istorija mušičarenja
   
   
Tekstovi

   Reke

   Mušičarska   
   entomologija

   Znakovi na vodi

   Imitacije

   Mušičarske radionice

   Prodaja
 
   O nama
 
   Linkovi
 
   Home
 
 

 

   Pastrmkina hrana    Jednodnevke      Kamenjarke    Tularaši     Dvokrilci     Ostali insekti

    Spisak jednodnevki    Skice nimfi jednodnevki     Skice nimfi kamenjarki   Skice Diptera

   Skice Crustacea      Skice Trichoptera


                      Da bi se pastrmka uspešno lovila potrebno je da se dobro upozna njena ishrana. Uspeh veštačkih mušica u lovu zavisi od toga koliko uspešno imitiraju njenu prirodnu hranu. Treba znati da je pastrmka karnivora vrsta riba, što znači da se hrani isključivo životinjama.
U mnogim rekama predstavlja jedinu grabljivu riblju vrstu. Pri tome ona uzima gotovo sve životinjske organizme koje može da proguta. Uzimajući u obzir ovo saznanje moglo bi se pomisliti da je lov na pastrmke vrlo jednostavan, međutim, najčešće to nije tako. Osnovno pravilo koje postoji u ishrani bilo koje životinjske vrste je da ona hranom mora da unese više energije nego što potroši u lovu te hrane. Zbog toga i kod pastrmke postoji veoma racionalan sistem ishrane koji diktira čime će se hraniti u određenim situacijama. Kod primeraka do oko 40 cm dužine u ishrani preovlađuju insekti (vodeni i kopneni u svim fazama razvoja), kao i druge manje životinjske vrste koje žive u i oko vode.

  Međutim, veći primerci se sa porastom sve više hrane ribom pošto je to krupnija hrana, dok insekti postaju sve manje značajni. Krupna pastrmka je veoma proždrljiva i ponaša se gotovo kao štuka, najveći riblji grabljivac naših voda. Insekti čine veliki i značajan deo hrane pastrmke u svim uzrastima. To posebno važi za vodene insekte čije larve žive u potocima, rekama ili jezerima. Ovi organizmi čine stalnu komponentu pastrmkinog staništa i zato su joj najpristupačnija hrana. Vodeni insekti  koji  su  sa  ove tačke gledišta značajni pripadaju familijama : Ephemeroptera  (jednodnevke), Trichoptera (tularaši), Plecoptera (kamenjarke, obalčari) i Diptera (dvokrici). Njihove larve žive u vodi gde se hrane biljnim materijalom ili sitnijim životinjskim vrstama.

 

              Detalje o životu pastrmki, njene hrane i imitacijama možete pronaći u knjizi Znakovi na vodi a i na stranama ovog sajta koje se bave njenim predstavljanjem.