M  U Š I Č A R S K A    E N T O M O L O G I J A -  D V O K R I L C I
   
   Istorija mušičarenja
   
   
Tekstovi

   Reke

   Mušičarska
   entomologija

   Znakovi na vodi

   Imitacije

   Mušičarske radionice

   Prodaja
 
   O nama
 
   Linkovi  
 
   Home    
 
  
 
  

                  

   Pastrmkina hrana    Jednodnevke      Kamenjarke    Tularaši     Dvokrilci     Ostali insekti

    Spisak jednodnevki    Skice nimfi jednodnevki     Skice nimfi kamenjarki   Skice Diptera

   Skice Crustacea      Skice Trichoptera

 

                   Dvokrilni insekti čine jednu od najvećih grupa. Smatra se da ih ukupno ima preko 120.000 vrsta u preko 100 familija. Kako im ime govori, za sve je karakteristično da imaju po jedan par krila. U tu grupu spadaju neke svima poznate i rasprostranjene vrste insekata, kao što su kućna muva, zunzara, komarac i mnoge druge. Iako se skoro svakom insektu može desiti da padne u vodu, ipak za lov pastrmke relativno mali broj vrsta dvokrilaca može biti od značaja. Radi se pre svega o vrstama koje žive u vodi ili nedaleko od nje. Dvokrilci imaju potpun razvoj, što znači da se kao i kod tulataša njihov život sastoji iz sledećih faza: jaje, larva, lutka i krilati insekt (imago). Obzirom na broj vrsta postoji ogroman broj varijacija na tu temu, od kojih većina nema nikakve veze sa ishranom pastrmki. Zbog toga će ovde biti posebno obrađeni samo oni pripadnici Diptera koji mogu da budu značajni za ishranu i lov pastrmke.                                                                   

              Ponekad pastrmke mogu da se hrane i dvokrilcima koji žive na kopnu a desi se da u većem broju padnu na vodu. Tipičan primer ovakvog insekta je Glogovka (Bibio marci) koju mušičari već vekovima imitiraju, iako je njen značaj za ribolov realno manji nego što je značaj bilo kog vodenog insekta. Verovatan razlog za uspeh Glogovke kao veštačke mušice je u tome što ona podseća na bilo koju crnu mušicu, a takvih ima mnogo. Glogovka leti krajem aprila i u maju mesecu (u vreme kada cveta glog). Ima crno dlakavo telo, belo - siva krila i dve vrlo duge noge koje karakteristično vise dok insket leti. Dužine je 10-15 mm i ponekad se zaista može videti u većem broju nedaleko od vode, a posebno tamo gde ima drveća. Klasična Glogovka (Hawthorne Fly) je sasvim dobra imitacija iako ima i savremenijih na kojima su napravljene dve duge noge. Postoje i mnoge druge vrste roda Bibio koje se ponekad mogu naći na vodi. Sve su crne boje sa svetlo sivim do belim krilima. Standardna mušica koja imitira ove insekte zove je Black Midge u veličini oko broja 16. Crne mušice uvek mogu da budu uspešne u lovu pastrmke a da li baš imitiraju članove roda Bibio - to možda i nije najvažnije, dok god ih riba uzima.

             Pripadnike  porodice Tipulidae čine insekti od veličine komarca do nekoliko centimetara dugog dvokrilca Tipula maxima. Nekoliko stotina vrsta poznatijih pod imenom Crane Flies predstavlja preko cele godine značajan izvor riblje hrane. Njihove larve predstavljaju, nakon nimfi kamenjarki i Odonata, najveće larve insekata koje pastrmke mogu pronaći na dnu reka i jezera. Različite vrste žive u različitim uslovima, pa tako jedne za staništa biraju muljevite obale potoka, druge vole bigarljivo zemljiste planinskih izvora, dok određeni broj vrsta živi na samom dnu reka. Iako su odlični plivači larve često budu odnešene strujom koja ih jedno vreme kotrlja po dnu, dok se snažnim plivanjem nalik pijavici ne dokopaju nekog skloništa. Otapanje snega ili pljuskovi i pojačani vodostaji donose dosta ovakvih larvi iz manjih tokova u veće pa je to još jedna mogućnost da se riba njima hrani. Ribolovci na klenove i potočne mrene popularno ih nazivaju šumskim crvima. Faza lutke nije interesantna za ribu i ribolovce jer se larve povlače u muljevite plićake ili čak izlaze na kopno da bi se učaurile i izlegle u zrelog insekta. Oni se u prirodi i kraj reka pojavljuju od kraja aprila do kraja oktobra. Telo im je tanko, najčešće maslinasto braon boje, imaju dva para svetlucavih tankih i prozirnih krila i tri para veoma dugih člankovitih nogu. Veoma su loši letači pa njihovo poletanje i letenje kraj vode daje puno šanse da dospeju na površinu i u vidokrug pastrmki. Tačne termine njihove masovne pojave nije moguće unapred odrediti, ali je dobro biti na njih spreman i taktički i sa odgovarajućim imitacijama. Po dosadašnjim iskustvima špicevi pojave Tipulida mogu se dogoditi od najranijeg proleća do duboke jeseni i njihova pojava nikad ne prolazi bez riblje aktivnosti na površini. Lov larvom sličan je lovu bilo kojom imitacijom larvi tularaša a imitacija koju preporučujemo je Maslinasti San Huan crv (Olive San Juan Worm) koja svojom jednostavnošću i polurealizmom može poslužiti i u mnogim drugim situacijama. Elementi na koje treba obratiti pažnju kod imitiranja zrelih oblika su duge noge, boja i oblik tela, par raširenih krila i odlična plovnost. Imitacije poznate pod imenom Dyffryn Dady ispunjavaju sve navedene uslove.

            Detalje o životu pastrmki, njene hrane i imitacijama možete pronaći u knjizi Znakovi na vodi a i na stranama ovog sajta koje se bave njenim predstavljanjem.